Frases útiles en español

“Frases útiles en español”

Aprende las frases y palabras más básicas que te serán útiles durante un viaje a Tenerife. Gracias a esta hoja de trucos, te será más fácil comunicarte con los residentes y también impresionarás a tus amigos. El idioma nacional aquí es, por supuesto, el español. Ciertamente, aprender las siguientes palabras y frases será rápido para ti y, además, usarlas te resultará muy divertido.
Frases de cortesia
Hola (wym. ola) – cześć (przywitanie)
Buenos dias (wym. błenas dijas) – dzień dobry
Buenas tardes (wym. błenas tardes) – dzień dobry (przywitanie po południu)
Buenas noches (wym. błenas noczes) – dobry wieczór (przywitanie jak i pożegnanie wieczorem)
Adios (wym. adijos) – cześć (pożegnanie)
Gracias (wym. gracjas) – dziękuję
De nada (wym. denada) – nie ma za co
Por favor (wym. porfawor) – proszę (tylko prosząc, nie używamy tego np. dając komuś prezent)
Perdona (wym. perdona) – przepraszam (dziennego użytku)
¿Come estas? (wym. komestas) – jak się masz?
Bien (wym. bien) – dobrze
Przykłady pełnych zwrotów:
Vamos a la playa (wym. wamos ala plaja) – Idziemy na plażę
Vamos a la cena (wym. wamos ala sena) – Idziemy na kolacje
La cuenta, por favor (wym. lakłenta porfawor) – Poproszę rachunek
¿Puedo tener una cerveza? (wym. płedo tener una serweza) – Czy mogę dostać jedno piwo?
¿Puedo usar aseos? (wym. płedo usar aseos) – Czy mogę skorzystać z toalety?
¿Donde es la playa? (wym. donde es la plaja) – Gdzie jest plaża?
¿Perdona, donde es mi hotel? (wym. perdona donde es mi hotel) – Przepraszam, gdzie jest mój hotel?
Me gustaria aquilar un coche (wym. me gustarija akilar un kocze) – Chciałbym wynająć samochód
Me gusta mucho Tenerife (wym. me gusta muczo Tenerife) – Bardzo lubię Teneryfę

Zaimki osobowe:
Yo (wym. jo) – ja
Tú (wym. tu) – ty
El (wym. el) – on
Ella (wym. eja) – ona
Nosotros (wym. nosotros) – my
Vosotros (wym wosotros) – wy
Ellos (wym. ejos) – oni
Ellas (wym. ejas) – one

Czasowniki:
Gustar (wym. gustar) – lubić
Me gusta (wym. megusta) – lubię
Me gustaria (wym. megustarija) – chciałbym
Quiero (wym. kiero) – chcę
Vamos (wym. wamos) – idziemy
Bailamos (wym. bajlamos) – tańczymy
Puedo (wym. płedo) – mogę
¿Puedes? (wym. płedes) – możesz?
Busco (wym. busko) – szukam
Tener (wym. tener) – mieć
Tengo (wym. tengo) – mam
Usar (wym. usar) – używać
Aquilar (wym. akilar) – wynająć

Zaimki:
¿Donde? (wym. donde) – gdzie?
¿Cuando? (wym. kłando) – kiedy?
¿Cuanto? (wym. kłanto) – ile?
¿Cual? (wym. kłal) – który?
¿Por que? (wym. porke) – dlaczego?
Aqui (wym. aki) – tutaj
Ahi (wym. aji) – tam
Mi (wym. mi) – mój
Tu (wym. tu) – twoje

Przymiotniki:
Grande (wym. grande) – duże
Pequeño (wym. pekenio) – małe
Fuerte(wym. fłerte) – silne, mocne
Suave (wym. pekenio) – miękkie, słabe

Spójniki:
Y (wym. i) – i, oraz
O (wym. o) – albo
Pero (wym. pero) – ale
Porque (wym. porke) – ponieważ, dlatego

Przysłówki:
Mas (wym. mas) – więcej
Menos (wym. menos) – mniej

Liczebniki:
Mucho (wym. muczo) – dużo
Poquito (wym. pokito) – trochę, mało
Uno (wym. uno) – jeden
Una (wym. una) – jedna
Dos (wym. dos) – dwa / dwie
Tres (wym. tres) – trzy / troje
Cuatro (wym. kłatro) – cztery / czworo
Cinco (wym. sinko) – pięć / pięcioro
Seis (wym. sejs) – sześć /sześcioro
Siete (wym. sjete) – siedem/ siedmioro
Ocio (wym. ocio) – osiem / ośmioro
Nueve (wym. nłewe) – dziewięć / dziewięcioro
Dies (wym. djes) – dziesięć / dziesięcioro
Once (wym. onse) – jedenaście
Dose(wym. dose) – dwadzieścia
Trese(wym. trese) – trzynaście
Catorce(wym. katorse) – czternaście
Quinse(wym. kinse) – piętnaście
Dieciséis(wym. djesisejs) – szesnaście
Diecisiete(wym. djesisjete) – siedemnaście
Diesiocio(wym. djesiocio) – osiemnaście
Diesinueve(wym. djesinłewe) – dziewiętnaście
Veinte(wym. weinte) – dwadzieścia

Słówka przydatne na obiedzie:
Agua (wym. agła) – woda
Caña (wym. kania) – małe lane piwo
Jarra (wym. harra) – duże lane piwo (tzw kufel)
Cerveza (wym. serweza) – piwo
Copa (wym. kopa) – szklanka, drink
Desayuno (wym. desajuno) – śniadanie
Almuerzo (wym. almłerzo) – obiad
Cena (wym. sena) – kolacja
Plato (wym. plato) – talerz, danie
La Cuenta (wym. lakłenta) – rachunek

Słówka określające miejsca:
Playa (wym. plaja) – plaża
Montañas (wym. montanias) – góry
Puerto (wym. płerto) – port
Aeropuerto (wym. aeropłerto) – lotnisko
Restaurante (wym. restałrante) – restauracja
Chiringuito (wym. cziringito) – bar przy plaży
Correos (wym. korreos) – poczta
Bańo (wym. banio) – łazienka
Aseos (wym. aseos) – toalety
Ducha (wym. ducza) – prysznic

Pojazdy:
Bicycleta (wym. bisikleta) – rower
Coche (wym. kocze) – samochód
Motocycleta (wym. motosikleta) – motocykl
Barco (wym. barko) – łódka
Avion (wym. awion) – samolot